Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

10:51 15/04/2021

HAG sẽ dùng tiền thoái vốn HNG bù đắp chi phí lãi vay

Trong năm 2020, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) ghi nhận lỗ sau thuế hơn 2.38 ngàn tỷ đồng. Vậy HAG sẽ khắc phục khoản lỗ ra sao?

*HAG báo lỗ thêm 209 tỷ đồng trong năm 2020 sau kiểm toán

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 vừa công bố, HAG ghi nhận lỗ khủng do trong năm Ban TGĐ quyết định ghi nhận dự phòng các khoản công nợ tồn động và dự phòng đầu tư vào CTCP Chăn nuôi Gia Lai theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Theo phương án khắc phục lỗ của HAG, trong năm 2021, Công ty đang tiến hành lập kế hoạch và cam kết lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính.

Cụ thể, theo kế hoạch, mảng kinh doanh trái cây sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận vì HAG đã có lượng khách ổn định và đang tiếp tục mở rộng thị trường.

Ngoài ra, HAG dự kiến nghiệp vụ thoái vốn khoản đầu tư vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) sẽ tạo ra lợi nhuận khá nhiều và đủ khả năng bù đắp chi phí lãi vay (chi phí lãi vay trong năm 2020 ghi nhận gần 1,254 tỷ đồng). Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cũng giảm do số dư nợ vay giảm nhiều so với các năm trước.

Minh Hồng

FILI

  •  
  •