Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

15:39 29/01/2020

FLC báo lãi quý 4/2019 nhờ bán vốn tại Bamboo Airways?

Mặc dù kinh doanh dưới giá vốn trong quý 4/2019, CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vẫn báo lãi trong kỳ chủ yếu nhờ khoản doanh thu tài chính tăng vọt.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của FLC
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của FLC

Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu bán hàng của FLC đạt hơn 5,008 tỷ đồng trong quý 4, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tình hình giá vốn tăng mạnh gần 50% lên mức 5,376 tỷ đồng khiến FLC ghi lỗ gộp hơn 368 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Công ty cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp quý 4 ở mức gần 799 tỷ đồng, tăng gần 61% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh dưới giá vốn, song Công ty vẫn báo lãi sau thuế đạt gần 591 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính đến từ khoản doanh thu hoạt động tài chính lên tới gần 1,482 tỷ đồng trong quý 4. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu tài chính của Công ty trong kỳ chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và cho vay, lãi từ bán các khoản đầu tư.

Một điểm đáng chú ý trên báo cáo của FLC là Công ty chỉ còn ghi nhận góp vốn vào CTCP Hàng không Tre Việt (chủ sở hữu thương hiệu Bamboo Airways) với tỷ lệ 51.11%. Trong khi tại báo cáo tài chính quý 3, Công ty vẫn sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty này. Đồng thời, tỷ lệ nắm giữ tại các đơn vị khác của Công ty vẫn giữ nguyên so với cuối quý 3. Như vậy, nhiều khả năng khoản thu tài chính trong quý 4 của Công ty phần nhiều đến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways.

Kết thúc năm 2019, FLC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 16,419 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. Lãi sau thuế gần 679.5 tỷ đồng, tăng 45%. Trong đó, lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ đạt 284.6 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được kể trên, Công ty đã vượt gần 20% kế hoạch lãi sau thuế đề ra cho năm 2019.

Tới cuối năm 2019, tổng tài sản của FLC đạt hơn 32,622 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Đông Tư

FILI

  •  
  •