Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

11:28 22/10/2019

Thực phẩm Sao Ta: Thực hiện 96% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

9 tháng đầu năm, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt hơn 173 tỷ đồng và hơn 168 tỷ đồng, tăng 35% và 41% so với cùng kỳ. Như vậy, FMC đã thực hiện hơn 96% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Trong quý 3/2019, FMC ghi nhận doanh thu gần 1,120 tỷ đồng, tăng gần 4% so cùng kỳ. Với giá vốn tăng 4%, Công ty thu được hơn 120 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng nhẹ 2%.

Doanh thu tài chính thể hiện 6.6 tỷ đồng, giảm hơn 24% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính ghi nhận giảm hơn 69% về mức hơn 5.9 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý 3/2019, Công ty ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 76 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với kết quả cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của FMC
ĐVt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của FMC

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FMC có tổng doanh thu hơn gần 2,764 tỷ đồng, giảm gần 3% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng thủy sản chiếm hơn 2,646 tỷ đồng, doanh thu bán hàng nông sản chiếm hơn 117 triệu đồng.

Do giá vốn thu hẹp gần 5%, Công ty thu được hơn 302 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng hơn 17% so cùng kỳ. Biên lãi gộp 9 tháng đầu năm nay đạt gần 11%, tích cực hơn so với con số 9.1% cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính lũy kế ghi nhận hơn 14 tỷ đồng, giảm gần 13% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng thu hẹp hơn 45% về mức gần 20 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thể hiện hơn 125 tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FMC lãi ròng hơn 168 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả cùng kỳ năm 2018. Như vậy, Công ty đã thực hiện được gần 64% chỉ tiêu doanh thu và 96% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019.

Thời điểm cuối tháng 9, FMC có tổng tài sản gần 1,366 tỷ đồng, giảm gần 9% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận gần 1,047 tỷ đồng, giảm 12%; tài sản dài hạn ghi nhận gần 319 tỷ đồng, tăng hơn 3%.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu FMC ghi nhận tăng gần 6% qua 1 tháng với khối lượng giao dịch bình quân hơn 53,000 đơn vị/ngày. Trong phiên sáng ngày 22/10, cổ phiếu này đang được giao dịch với mức giá 28,350 đồng/cp.

Duy Na

Fili


  •  
  •