Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

08:00 14/04/2019

VNM ETF tiếp tục mua ròng

Tuần qua (06-12/04/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục tuần mua ròng.

Trong đó, VRE và SBT được VNM ETF mua ròng nhiều nhất trên 160,000 cp.

Các mã SSI, HPG, NVL, STB, TCH, VCB và ROS được mua ròng trên 100,000 cp.

Trong khi đó, các mã còn lại được mua ròng với số lượng dưới 100,000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 06-12/04/2019

Tại ngày 12/04/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 432 triệu USD, cao hơn hồi cuối tuần trước 6.9 triệu USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ đạt 16.94 USD/ccq và 17.18 USD/ccq.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 12/04/2019

Cát Lam

FILI

  •  
  •