Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

09:44 24/04/2019

Lãi quý 1/2019 của FTS tăng mạnh nhờ nắm cổ phiếu MSH

Ghi nhận chênh lệch gần 103 tỷ đồng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu MSH, quý 1/2019, CTCP Chứng khoán FPTS (HOSE: FTS) báo lãi tăng tới 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1, FTS ghi nhận doanh thu hoạt động ở mức 142.3 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng này chủ yếu là nhờ lãi từ các tài sản tài chính FVTPL, tăng từ con số 232 triệu đồng cùng kỳ lên gần 66 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động cho vay và môi giới của Công ty lại không quá khả quan. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chỉ tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ lên 48.6 tỷ đồng. Còn doanh thu môi giới của Công ty giảm tới hơn nửa về mức 24 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ của FTS giảm mạnh 32.5% so với cùng kỳ, chỉ ở mức 24.3 tỷ đồng. Chủ yếu là do chi phí môi giới và chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán giảm mạnh.

Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế quý 1/2019 đạt gần 103 tỷ đồng, tăng tới 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lợi nhuận đã thực hiện của Công ty là 38 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu môi giới giảm. Phần lợi nhuận chưa thực hiện trong quý 1 lên tới gần 65 tỷ đồng do doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại giá cổ phiếu MSH (ghi nhận vào lãi tài sản tài chính FVTPL).

Tại thời điểm cuối quý 1/2019, tổng tài sản của FTS ở mức 2,378.7 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản hình thành từ nợ phải trả chỉ hơn 324 tỷ đồng, toàn bộ là khoản nợ phải trả ngắn hạn.

Xét danh mục các khoản đầu tư, tới cuối quý 1, DCF và MSH là hai cổ phiếu có tỷ trọng đáng kể nhất. Đáng chú ý, FTS đang ghi lời gần 65 tỷ đồng đối với khoản đầu tư vào MSH tại thời điểm này. Bên cạnh đó, Công ty còn nắm giữ cổ phiếu chưa niêm yết khác của CTCP Đầu tư Xây dựng số 8 và 86 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Yến Chi

FILI

  •  
  •