Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

13:00 20/11/2018

Kỳ 2: Phân tích, định giá và chiến lược đầu tư

Phân tích và chiến lược đầu tư TDH

Dưới góc nhìn chu kỳ thì kịch bản đầu năm 2017 có thể lặp lại một lần nữa trên giá cổ phiếu TDH.

* TDH - Vịnh tránh bão hay chỉ là mái hiên che mưa?

* PRO TRADER – Nhận diện dòng tiền, định lượng cổ phiếu, đầu tư thành công

Chúng ta hãy cùng điểm qua các phương pháp định giá chính để xác định giá trị cổ phiếu.

Phương pháp P/E

Nhìn chung, mức P/E của TDH ở mức hấp dẫn trong ngành bất động sản. Điều này dễ thu hút các nhà đầu tư thích bắt đáy “cổ phiếu rẻ”.

Phương pháp P/B

So sánh P/B cũng là một lợi thế của TDH khi nằm ở mức gần như thấp nhất trong ngành. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác cũng cho thấy doanh nghiệp chưa khai thác hết toàn bộ tiềm năng tài sản.

Nguồn: VietstockFinance

Phương pháp DDM

Công ty TDH chia cổ tức khá đều trong nhiều năm nên mô hình chiết khấu cổ tức (DDM - Dividend Discount Model) tương thích và hoạt động khá hiệu quả.


Nguồn: VietstockFinance

 

Kết quả định giá

Các phương pháp RE và DDM sẽ được ưu tiên hơn. Các phương pháp P/E và P/B được cho trọng số thấp.

Nguồn: VietstockFinance

Chiến lược đầu tư

Kết quả định giá cho thấy không cần thiết phải mua mạnh với số lượng lớn ngay lập tức. Mức giá chiết khấu hợp lý của TDH theo các mô hình định giá vào khoảng 9,000-9,700. Vì vậy, nhà đầu tư nên chờ điều chỉnh về gần vùng giá này để mua vào từ từ theo kiểu nhỏ giọt.

Khả năng “phòng thủ” của cổ phiếu này là khá tốt trong bối cảnh thị trường đang trải qua một thời kỳ điều chỉnh và trầm lắng.

Về mặt chu kỳ, có thể nhận thấy giá đang bước vào giai đoạn tích lũy giống như giai đoạn cuối 2016 đầu 2017. Nếu các phân kỳ mạnh xuất hiện thì giá có thể lặp lại kịch bản tăng trưởng của năm 2017 một lần nữa.

Mục tiêu kỳ vọng dài hạn là vùng 13,900-14,000.

Biến động giá của TDH trong vòng 3 năm gần nhất

Nguồn: VietstockUpdater

Bộ phận Phân tích Doanh nghiệp, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

  •  
  •