Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

10:59 12/10/2018

Sau 9 tháng, CNG gần hoàn thành kế hoạch cả năm

CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) vừa công bố BCTC quý 3/2018 với doanh thu hơn 507.6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 37.9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52.2% và 36.4% so với cùng kỳ năm 2017.

So sánh quý 3/2018 với cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận gộp của CNG co lại ở mức 15% từ con số 17.5%; cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36% lên 22.5 tỷ đồng. Đây cũng chính là những lý giải cho việc mức tăng trưởng lợi nhuận của CNG không theo kịp tăng trưởng doanh thu trong quý 3 năm nay.

Kết quả hoạt độnh kinh doanh của CNG trong quý 3/2018
Đvt: đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2018 của CNG

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CNG thu về trên 1,320.6 tỷ doanh thu, tăng trưởng 37% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 83.8 tỷ đồng, tương ứng tăng 7.5% so với cùng kỳ 2017. Qua đó, Công ty cũng đã thực hiện 95% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2018, CNG có tổng tài sản gần 850 tỷ đồng. Tài sản của CNG có tính thanh khoản tương đối tốt khi tài sản ngắn hạn là gần 667 tỷ đồng, chiếm 78.5% tổng tài sản; trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền lên đến gần 322.9 tỷ đồng.

Vào thời điểm kết thúc quý 3/2018, cơ cấu tài chính của CNG lành mạnh với vốn chủ sở hữu gần 505.8 tỷ đồng và hầu như không vay nợ tài chính. Trong 9 tháng đầu năm nay, Công ty cũng quản lý tương đối tốt tài chính khi việc tăng 55% các khoản phải thu khách hàng lên 263.5 tỷ đồng được bù đắp bởi nguồn vốn chiếm dụng từ người bán qua việc tăng các khoản phải trả 45% lên gần 225.6 tỷ đồng (chiếm hơn 69% nợ phải trả ngắn hạn).

9 tháng đầu năm 2018, Công ty cũng đã chi ra hơn 40.5 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Vĩnh Thịnh

FILI

  •  
  •