Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

20:00 11/10/2018

NTC: Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng nhưng còn cách xa kế hoạch năm

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố BCTC quý 3/2018 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng. Tuy nhiên, qua 9 tháng đầu năm, Công ty còn cách khá xa "vạch đích" khi chỉ thực hiện lần lượt 20% và 39% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Quý 3/2018, NTC đạt doanh thu gần 34.8 tỷ đồng và 56.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 21% và 139% so với cùng kỳ 2017. Mức tăng lớn của lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2018 phần lớn đến từ khoản cổ tức và lợi nhuận được chia có giá trị 27.6 tỷ đồng; ngoài ra, tăng trưởng doanh thu kèm với việc biên lợi nhuận gộp mở rộng ra mức 66% (cùng kỳ 2017 là 59.9%) cũng đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh quý 3 năm nay.

Tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp trong quý 3/2018 không thay đổi đáng kể so với con số cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động kinh doanh của NTC trong quý 3/2018
Nguồn: BCTC quý 3/2018 của NTC

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, NTC thu về gần 121 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng trên 144 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 47% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên NTC còn cách khá xa vạch đích khi chỉ mới thực hiện được 20% chỉ tiêu doanh thu và 39% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2018, Công ty có tổng tài sản 3,169 tỷ đồng, tăng gần 350 tỷ đồng so với đầu năm; chủ yếu do NTC tăng chi phí trả trước tiền thuê đất lên 962.6 tỷ từ con số 552.5 tỷ đồng đầu năm.

NTC có vốn chủ sở hữu gần 423.5 tỷ đồng và khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn lên đến 2,351.5 tỷ đồng vào thời điểm kết thúc quý 3/2018.

Vĩnh Thịnh

FILI

  •  
  •