Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

11:22 12/07/2018

KBE: Lãi ròng quý 2 giảm 8%, đạt 535 triệu đồng

Mặc dù doanh thu tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ nhưng do chưa tiết giảm đáng kể các khoản mục chi phí nên lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 của KBE chỉ đạt 535 triệu đồng, tức giảm khoảng 8%.

Theo BCTC quý 2 của CTCP Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang (UPCoM: KBE), doanh thu tăng trưởng nhẹ 4% so với cùng kỳ, đạt 26.8 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán tăng 27%, ghi nhận 22.5 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đóp góp hơn 61 triệu đồng, tăng 8% so với quý 2/2017, chủ yếu tăng phần cổ tức và lợi nhuận được chia.

Phần lớn chi phí trong kỳ đều tăng từ 3-4% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí tài chính, cụ thể là chi phí lãi vay ghi nhận gần 215 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh gần 904 triệu đồng. Riêng chi phí bán hàng giảm 8%, ghi nhận khoảng 2.7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2018 của KBE ghi nhận, lợi nhuận trước và sau thuế đạt 593 triệu đồng và 535 triệu đồng, lần lượt giảm 10% và 8% so với quý 2/2017.

Kết quả kinh doanh quý 2/2018 của KBE. Đvt: triệu đồng.
Nguồn: Vietstock

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

BCTC 02.2018.KBE.signed.pdf

  •  
  •