Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

11:30 12/07/2018

6 tháng đầu 2018, Sứ Viglacera Thanh Trì thực hiện 42% kế hoạch lợi nhuận năm

Với doanh thu và lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 lần lượt đạt 107 tỷ đồng và 12.6 tỷ đồng, CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (UPCoM: TVA) đã cùng thực hiện được 42% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận của năm.

Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, TVA đạt mức sản lượng sản xuất trên 211,700 sản phẩm, thực hiện được 46% kế hoạch năm 2018. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ nửa đầu năm đạt gần 207,000 sản phẩm, thực hiện 43% kế hoạch năm.

Đối với kết quả tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 107 tỷ đồng và 12.6 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Theo kế hoạch, nửa cuối năm 2018, Công ty tiếp tục triển khai sản xuất theo hướng tăng các sản phẩm có giá trị cao như bệt thông minh, bệt liền và chậu rửa CD các loại.

Về công tác đầu tư, TVA dự kiến thực hiện chạy thử và tiếp nhận chuyển giao công nghệ phun men bằng robot của chuyên gia trong tháng 7/2018 để đưa vào sản xuất ổn định từ tháng 08/2018 và phát huy hiệu quả sau đầu tư. Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm, Công ty sẽ đầu tư thêm 2 băng đổ bệt rời. Song song với đó, Công ty sẽ bám sát, thực hiện các công việc để triển khai dự án đầu tư xí nghiệp chế biến nguyên liệu tại Hải Dương đúng tiến độ.

Kế hoạch chi tiết, Công ty đặt chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạt trên 251,300 sản phẩm, sản lượng tiêu thụ đạt 273,100 sản phẩm. Theo đó, doanh thu bán hàng và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 148 tỷ đồng và 19.5 tỷ đồng. 

Yến Chi

FILI

  •  
  •