Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

11:07 14/06/2018

Khai sai thuế, TVC đã nộp phạt hơn 610 triệu đồng

Theo thông tin công bố, CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC) đã nộp đầy đủ các khoản tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngày 13/06/2018 với tổng số tiền hơn 610 triệu đồng.

Trước đó, theo quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội vào ngày 21/05/2018, TVC đã khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra theo quy định, có hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai và không lập đầy đủ hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho người mua theo quy định.

Theo kết luận của Cục thuế TP.Hà Nội, TVC buộc phải nộp tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 610 triệu đồng. Trong đó, tổng tiền truy thu thuế qua kiểm tra khoảng hơn 378 triệu đồng và tiền chậm nộp, tiền phạt hơn 131 triệu đồng, được tính đến hết ngày 14/05/2018.

Trong ngày 13/06/2018, TVC đã nộp đầy đủ các khoản tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 610 triệu đồng theo quy định.

Ngọc Cẩm

FILI

Tài liệu đính kèm:
1.TVC_2018.6.14_c99bf92_13.06.2018_cbtt_qd_thue_HNX_ky_so.pdf

 

  •  
  •