Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

13:43 16/05/2018

May Nhà Bè: Kế hoạch 2018 lãi trước thuế 88 tỷ đồng

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB), tổng thu nhập phấn đấu đạt 3,500 tỷ, lợi nhuận trước thuế ước đạt 88 tỷ đồng.

Sản phẩm của MNB.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 được tổ chức vào ngày 19/05/2018, MNB sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Cụ thể, Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu CM đạt trên 27.8 triệu USD, tăng khoảng 19% so với thực hiện năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 88 tỷ đồng, giảm không đáng kể. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ 20-25%, tương đương khoảng 45.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MNB cũng có kế hoạch phát triển hàng FOB và tăng tỷ trọng hàng ODM chiếm từ 20-25% trong tổng doanh thu.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của MNB
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 MNB

Cũng theo kế hoạch, kim ngạch xuất-nhập khẩu lần lượt tăng 12% và 15%, ước đạt khoảng 817 triệu USD và 102 triệu USD. Bên cạnh đó, nhằm ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, MNB cũng đạt mục tiêu phấn đấu năng suất lao động đạt 700 USD/người/tháng tại TP.HCM và từ 450-490 USD/người/tháng ở các tỉnh.

Đối với công tác đầu tư và mở rộng, MNB tiếp tục đưa vào khai thác có hiệu quả một số dự án như Nhà máy may Hậu Giang, Nhà máy may Đức Linh. Đồng thời, phát triển xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng khác như Trung Quốc, Hàn Quốc thay vì chỉ tập trung ở những thị trường truyền thống như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản nhằm cân đối lại thị trường xuất khẩu.

Trong năm 2017, doanh thu của MNB đạt hơn 23 triệu USD, hoàn thành 92% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 88.5 tỷ đồng và 74 tỷ đồng. Công ty thực hiện chia cổ tức 25%, tương đương với 45.5 tỷ đồng, dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 06/06/2018.

Kết quả kinh doanh năm 2017 MNB
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 MNB

MNB cũng đã đầu tư góp vốn thành lập Công ty May Sóc Trăng, mua lại phần vốn góp của Tổng Công ty Phong Phú tại May Gia Phúc và bổ sung vốn góp tại Công ty Giặt tẩy NBL. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2017, tổng tài sản hợp nhất hơn 3.1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu kỳ.

Được biết, 18.2 triệu cp của MNB đã chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày ngày 24/04/2018, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22,000 đồng/cp. Trong phiên giao dịch sáng ngày 16/05/2018, giá cổ phiếu MNB đang quanh mức 38,000 đồng/cp, tăng gần 73% so với thời điểm mới lên sàn.

Ngọc Cẩm

FILI

Nguồn tài liệu:

Tai lieu DHCD 2018.PDF

  •  
  •