Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

13:47 14/09/2017

TDM sẽ phát hành 19.5 triệu cổ phiếu tăng vốn lên 845 tỷ đồng

Ngày 12/09/2017, ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Nước Thủ Dầu Một (UPCoM: TDM) đã thông qua các phương án phát hành tăng vốn thông qua đấu giá, phát hành cho CBCNV và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng trước đó.

Cụ thể, TDM sẽ thực hiện chào bán 6.5 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty. Tỷ lệ phát hành tương đương 10% số cổ phiếu đang lưu hành và giá chào bán dự kiến 15,000 đồng/cổ phiếu, tương đương với lượng vốn huy động được là 97.5 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá. Khối lượng chào bán là 13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành tăng vốn 20%. Dự kiến giá chào bán 20,000 đồng/cổ phiếu và thu về 260 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng TDM sẽ phát hành 19.5 triệu cổ phiếu và dự kiến thu về 357.5 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng lên thành 845 tỷ đồng. Toàn bộ lượng vốn huy động sẽ được dùng để nâng cao công suất các nhà máy hiện hữu và các dự án trong tương lai của Công ty. Dự kiến TDM thực hiện phát hành trong quý 4/2017 hoặc quý 1/2018.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành ra công chúng trước đó. Cụ thể, ngày 01/08/2017, TDM đã hoàn thành việc chào bán 30.2 triệu cổ phiếu ra công chúng, huy động được gần 302.6 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ dùng 151 tỷ đồng để chi trả nợ vay cổ đông và 151.6 tỷ còn lại sẽ thực hiện dự án Bàu Bàng.

Tuy nhiên, do quá trình hoàn tất hồ sơ và thực hiện chào bán diễn ra khá lâu, nên HĐQT đã thực hiện mượn trước của cổ đông và đơn vị thi công để tái cơ cấu khoản nợ và thực hiện thanh toán cho nhà thầu thi công dự án Bàu Bàng. Do đó, HĐQT muốn thay đổi phương án và dùng toàn bộ số tiền để trả nợ vay cổ đông./.

Tài liệu đính kèm:
1.TDM_2017.9.14_0410c0d_BBH_DHDCD_2017.pdf
2.TDM_2017.9.14_63d1cd6_NQ_DHDCD_BAT_THUONG_2017.pdf
  •  
  •