Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

10:22 13/09/2017

SCL mua lại 363,000 cp cấn trừ nợ trước đó để làm cổ phiếu quỹ

CTCP Sông Đà Cao Cường đã thông qua quyết định mua lại 3.6 tỷ đồng cp trước đó được sử dụng để cấn trừ công nợ cho CTCP Sông Đà 12 . Toàn bộ lượng cổ phiếu SCL sau khi nhận chuyển nhượng từ S12 sẽ trở thành cổ phiếu quỹ. 

Được biết, lượng cổ phiếu này (363,000 cp) trước đó được S12 sở hữu và sử dụng để xóa công nợ. Sau cấn trừ, tổng giá trị còn phải thu theo biên bản xác định công nợ thống nhất ngày 26/07/2017 là khoảng 1 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
1.SCL_2017.9.12_91b6e76_Nghi_quyet_12_9.pdf

 

  •  
  •