Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

11:50 14/09/2017

8 tháng ECI sắp chạm đích kế hoạch lợi nhuận cả năm

Chỉ trong vòng 8 tháng, CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX: ECI) đã gần chạm đích kế hoạch lãi trước thuế cả năm 2017 khi đạt hơn 3.3 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng doanh thu 8 tháng năm 2017 đã đạt gần 48 tỷ đồng, thực hiện 87% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế hơn 3.3 tỷ đồng, so với con số kế hoạch 3.6 tỷ thì đã đạt 92%./.

Tài liệu đính kèm:
1.ECI_2017.9.13_883defa_b_1309001_signed.pdf

 

  •  
  •