Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

11:29 12/08/2017

Vinpearl mua thêm hơn 55% vốn Cảng Nha Trang

Ngày 10/08/2017, ĐHĐCĐ CTCP Cảng Nha Trang (UPCoM: CNH) đã thông qua việc chuyển nhượng số cổ phần của Nhà nước nắm giữ cho CTCP Vinpearl (VPL).

Trước đó ngày 07/08/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại CNH. Theo đó, CNH tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung chuyển nhượng 13.5 triệu cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ tương ứng tỷ lệ sở hữu 55.014% tại CNH sang cho CTCP Vinpearl mà không phải thông qua chào mua công khai.

Hiện tại, CTCP Vinpearl đang sở hữu 30.5% số cổ phần tại CNH. Như vậy, với việc nhận chuyển nhượng thêm số cổ phần của Nhà nước tại CNH, CTCP Vinpearl sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 85%./.

Tài liệu đính kèm:

1.CNH_2017.8.11_25d8890_NQ_02_DHDCD.pdf
  •  
  •