Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

20:30 12/07/2017

VietinBank báo lãi trước thuế nửa đầu năm vượt 4,700 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 12% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, ước tính vượt 4,700 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2017, VietinBank là ngân hàng thứ 3 trong hệ thống có tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng sau BIDV và Agribank

Ngày 12/7/2017, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017.

Tính đến cuối tháng 6/2017, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,030 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 947 ngàn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 768 ngàn tỷ đồng; cùng tăng xấp xỉ 9.7% so với đầu năm.

Trong đó, cho vay nền kinh tế tăng hơn 10%, đạt 723 ngàn tỷ đồng; thu phí dịch vụ tăng 22% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch ĐHĐCĐ giao./.

  •  
  •