Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

14:59 29/08/2011

Tư vấn đầu tư

Dựa trên hoạt động phân tích, nghiên cứu chuyên nghiệp và cơ sở thông tin tài chính rộng lớn, đội ngũ chuyên viên và các cộng sự được đào tạo bài bản trong và ngoài nước của mình, Tài Chính Việt cung cấp dịch vụ tư vấn để khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư. Các nghiệp vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn định giá cổ phiếu.

  • Tư vấn giao dịch hàng hóa.

  • Tư vấn chiến lược giao dịch.

  • Tư vấn quản trị rủi ro trong đầu tư.

  • Tư vấn kiến thức về thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa.
  •  
  •