Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

17:55 01/09/2011

Đại lý Chứng khoán

Luôn đặt chất lượng dịch vụ và an toàn là ưu tiên hàng đầu, Tài Chính Việt cung cấp nhiều sự lựa chọn đa dạng phục vụ tất cả các nhà đầu tư thông qua việc mở tài khoản tại các công ty chứng khoán được chúng tôi lựa chọn theo các tiêu chí khắt khe.

Mức phí giao dịch từ 0.15% - 0.3% dành cho tất cả các tài khoản mở tại các công ty chứng khoán thông qua Tài Chính Việt, như MSBS, Maybank Kim Eng, MBS, Rồng Việt, SSI, HSC.

Để phát triển bền vững, cần lắm một nền tảng vững chắc. Do vậy, Tài Chính Việt hỗ trợ các nhà đầu tư tham gia thị trường trang bị những nền tảng để quản lý tài sản của mình được tốt hơn thông qua các chương trình thảo luận hàng tuần tại Tài Chính Việt.


 TÀI CHÍNH VIỆT

  •  
  •