Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

22:08 26/12/2011

Sử dụng nhiều khung thời gian trong đầu tư

Các nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn đều cố gắng quyết định làm thế nào để điều chỉnh và tạo ra các giao dịch của họ trên cùng một cặp đồng tiền. Tuy nhiên ngay cả khi họ cùng quan tâm đến cùng một cặp đồng tiền thì họ cũng không sử dụng cùng một khung thời gian. Các nhà đầu tư ngắn hạn thường sử dụng đồ thị một phút tới mười năm phút, trong khi đó các nhà đầu tư dài hạn lại sử dụng đồ thị hàng ngày tới hàng tháng.

Các đường xu hướng, hỗ trợ, kháng cự và các chỉ số kỹ thuật trên đồ thị một phút và đồ thị hàng ngày là khá khác nhau. Ví dụ, cặp đồng tiền EUR/USD trong xu hướng giảm giá của đồ thị một phút nhưng trong đồ thị hàng ngày nó lại ở trong xu hướng tăng giá.

Sử dụng nhiều khung thời gian giúp bạn nhận ra độ bền vững của nhiều xu hướng và các mức độ hỗ trợ và kháng cự. Nó cũng giúp bạn mở rộng khả năng sử phương pháp phân tích kỹ thuật.

Đồ thị xu hướng (đồ thị dài hạn)

Đồ thị xu hướng như tên gọi của nó giúp bạn nhận ra những xu hướng chủ đạo mà bạn tìm kiếm để giao dịch. Nếu cặp đồng tiền trong đồ thị xu hướng đang ở xu hướng lên, bạn nên mua cặp đồng tiền đó. Nếu cặp đồng tiền trong đồ thị xu hướng đang ở xu hướng xuống, bạn nên bán cặp đồng tiền đó.

Để nhận ra khung thời gian mà bạn nên sử dụng trong đồ thị xu hướng, bạn nên nhận ra những khung thời gian mà bạn sử dụng trong đồ thị dấu hiệu. Một khi bạn đã nhận định được khung thời gian mà bạn sử dụng trong đồ thị dấu hiệu, bạn sẽ tìm ra được khung thời gian phù hợp để sử dụng trong đồ thị xu hướng.

Dưới đây là những khung thời gian phổ biến mà bạn có thể sử dụng trong đồ thị xu hướng.

  Đồ thị dấu hiệu 1 phút

  Đồ thị xu hướng 15 tới 30 phút

  Đồ thị dấu hiệu 5 phút

  Đồ thị xu hướng 1 giờ

  Đồ thị dấu hiệu 15 tới 30 phút

  Đồ thị xu hướng 4 giờ

  Đồ thị dấu hiệu 1 giờ

  Đồ thị xu hướng 1 ngày

  Đồ thị dấu hiệu 1 ngày

  Đồ thị xu hướng 1 tuần

  Đồ thị dấu hiệu 1 tuần

  Đồ thị xu hướng 1 tháng

Ví dụ, nếu bạn đang quan sát đồ thị 1 giờ của cặp EUR/USD, bạn nên sử dụng đồ thị 1 ngày để xác định xu hướng . Nếu bạn đang quan sát đồ thị 15 phút của cặp EUR/USD, bạn nên sử dụng đồ thị 4 giờ để xác định xu hướng.

Một khi bạn đã nhận ra khung thời gian mà bạn nên sử dụng cho đồ thị xu hướng, những gì bạn cần làm là quyết định xem xu hướng nào là chính. Bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc đường trung bình di động để nhận ra xu hướng.

Bạn có thể nhìn thấy trong ví dụ dưới đây để thấy rằng mức hỗ trợ và đường trung bình di động chỉ ra rằng cặp đồng tiền đang trong xu hướng lên.

 

Nếu có một xu hướng lên trong đồ thị xu hướng của ban, bạn nên tìm ra những dấu hiệu mua trên đồ thị dấu hiệu của bạn. Nếu có một xu hướng xuống trong đồ thị xu hướng của ban, bạn nên tìm ra những dấu hiệu bán trên đồ thị dấu hiệu của bạn.

Đồ thị dấu hiệu

Đồ thị dấu hiệu là đồ thị quan trọng nhất. Nó cung cấp những dấu hiệu kinh doanh mà bạn tìm kiếm cơ hội để bán hoặc mua dựa trên những phương thức khinh doanh bạn sử dụng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng kênh chỉ số hàng hóa (CCI) để nhận ra các dấu hiệu kinh doanh, bạn sẽ sử dụng đồ thị dấu hiệu ở đây. Bạn sẽ không sử dụng chỉ số trên đồ thị xu hướng hoặc đồ thị thời gian.

 

Sử dụng một đồ thị dấu hiệu cùng với một đồ thị xu hướng sẽ giúp bạn nhận định chính xác hơn những dấu hiệu kinh doanh lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ, nếu đồ thị xu hướng của bạn cho thấy cặp đồng tiền đang ở xu hướng lên, bạn nên tìm kiếm một dấu hiệu mua trên đồ thị dấu hiệu của bạn. Cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận trong xu hướng lên dài hạn là mua cặp đồng tiền. Nếu đồ thị xu hướng của bạn cho thấy cặp đồng tiền đang ở xu hướng xuống, bạn nên tìm kiếm một dấu hiệu bán trên đồ thị dấu hiệu của bạn. Cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận trong xu hướng xuống dài hạn là bán cặp đồng tiền.

Đồ thị thời gian

Đồ thị thời gian như tên gọi của nó giúp bạn xác định chính xác thời gian bạn nên vào và ra khỏi giao dịch. Mọi “pip” đều được tính khi bạn là một người kinh doanh ngoại hối, vì thế bạn càng chính xác bao nhiêu trong việc xác định thời điểm ra vào thì bạn sẽ giữ được nhiều tiền hơn trong tài khoản của mình.

Dưới đây là những khung thời gian phổ biến dùng trong đồ thị dấu hiệu mà bạn có thể sử dụng để tìm ra những khung thời gian phù hợp cho đồ thị thời gian của bạn.

  Đồ thị dấu hiệu 1 phút

  Đồ thị thời gian tích tắc

  Đồ thị dấu hiệu 5 phút

  Đồ thị thời gian 1 phút

  Đồ thị dấu hiệu 15 tới 30 phút

  Đồ thị thời gian 5 phút

  Đồ thị dấu hiệu 1 giờ

  Đồ thị thời gian 15 phút

  Đồ thị dấu hiệu 1 ngày

  Đồ thị thời gian 1 giờ

  Đồ thị dấu hiệu 1 tuần

  Đồ thị thời gian 1 ngày

  Đồ thị dấu hiệu 1 tháng

  Đồ thị thời gian 1 tuần

Bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau để xác định dấu hiệu vào và ra trên đồ thị thời gian:

+ Bạn có thể nhận ra xu hướng và mức hỗ trợ và kháng cự.

+ Bạn có thể sử dụng lại các chỉ số kỹ thuật bạn dùng để tạo ra các dấu hiệu kinh doanh.

Nhận ra xu hướng và mức hỗ trợ, mức kháng cự nếu bạn nhìn thấy một dấu hiệu mua trên đồ thị dấu hiệu, bạn muốn nhìn thấy cặp đồng tiền trong xu hướng lên trong đồ thị thời gian. Bạn cũng muốn nhìn thấy cặp đồng tiền gần mức hỗ trợ hơn là mức kháng cự. Điều này cho bạn biết rằng cặp đồng tiền có cơ sở để tăng giá cao hơn trước khi chạm mức kháng cự. Chắc chắn rằng nếu nó đã phá mốc kháng cự thì nó sẽ tăng giá cao hơn.

Nếu bạn sử dụng chỉ số kỹ thuật CCI trên đồ thị dấu hiệu để xác định dấu hiệu mua và bán thì bạn cũng có thể sử dụng lại chỉ số này trên đồ thị thời gian để xác định thời điểm ra vào giao dịch.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng chỉ số CCI trên đồ thị dấu hiệu và nó đưa ra dấu hiệu mua, bạn sẽ dùng nó trong đồ thị thời gian và đảm bảo rằng nó cũng đưa cho bạn một dấu hiệu mua. Nếu nó không, bạn nên chờ tới khi nó đưa ra dấu hiệu mua trước khi bạn vào một giao dịch.

 
  •  
  •