Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

Các phương pháp chủ yếu sử dụng trong phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp

17:37 21/03/2013

 • Trước hết, chúng ta cần hiểu trong phân tích cơ bản (fundamental analysis), để lựa chọn cổ phiếu, báo cáo tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, là cơ sở thực tiễn để qua đó nhà đầu tư tìm ra giá trị hợp lý của doanh nghiệp.

Thu nhập trên cổ phần (Earnings Per Share - EPS )

10:00 05/10/2011

 • Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, được tính bởi công thức:

P/E - một số điểm cơ bản

09:47 05/10/2011

 • P/E là tỷ lệ giữa giá thị trường và lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phần của một công ty. Chính định nghĩa này đã ngầm định một cách đơn giản để tính toán chỉ số này, chỉ cần lấy giá hiện tại của mỗi cổ phần chia cho lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phần đó (EPS):

Báo cáo tài chính (Financial statement)

17:13 04/10/2011

 • Báo cáo tài chính là các bản ghi chính thức về tình hình các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Thuyết Dow

09:32 06/09/2011

 • Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kỹ thuật trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nó thường bị coi là trễ so với thị trường và bị nhiều người chỉ trích, nhưng nó vẫn được đông đảo những người có quan tâm đến và tôn trọng.Rất nhiều người, dù ít hay nhiều có sử dụng lý thuyết này cho việc đề ra cho riêng mình một quan điểm đầu tư đều không nhận ra một điều là bản chất của Lý thuyết Dow là hoàn toàn mang “tính kỹ thuật”.

Tổng quan phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)

11:35 29/08/2011

 •  Mặc dù xuất hiện sau so với phân tích cơ bản nhưng ngày nay phân tích kỹ thuật được xem là một chuẩn mực của giới đầu tư chuyên nghiệp khi từ năm 2005 chương trình phân tích kỹ thuật CMT (Chartered Market Technician) của Hiệp hội các nhà Phân tích Kỹ thuật Thị trường (Market Technicians Association) được FINRA (The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)) của Mỹ công nhận. Hoàn tất CMT level 1 và level 2 là điều kiện bắt buộc của những chuyên viên phân tích làm việc tại thị trường chứng khoán Mỹ theo quy định NASD Rule 1050 dành cho Research Analyst Qualification Examination (Series 86)

Tổng quan phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)

17:00 25/08/2011

 • Là phương pháp phân tích cổ phiếu dựa vào các nhân tố mang tính chất nền tảng có tác động hoặc dẫn tới sự thay đổi giá cả của cổ phiếu nhằm chỉ ra giá trị nội tại (Intrinsic value) của cổ phiếu trên thị trường.

  •  
  •